Amic, amat, deixa’m-hi dar-te
un bri de roig al teu nou niu,
rebrot de verd absolutiu
i un mos de blau per maridar-te.

Qui canta, el seu mal espanta,
i qui somriu, font de caliu,
en fon el gris al cor actiu,
per cremar en foc amb qui t’amanta.

Amic, amat, deixa’m-hi dar-te
un cant de tu que en mi ressona
un tros de mi que en tu fa escarpa
un cel tot teu que m’abraona.

Si a cada porta, la seva clau,
m’obro jo amb tu en portalada
per nedar al mar del nostre cau
i glopar en tu l’ai d’una fada.

Amic, amat, deixa’m-hi dar-te
un tros de mot per així dir-t’hi
un sobrenom per on palpar-te
el nostre món per enllitar-t’hi.

Qui riu al llit, pel descosit,
canta al matí, bon demà siga,
t’estimo amb fura i amb delit,
t’aimo al cel, en mi artiga.

Amic, amat, deixa’m-hi dar-te
deixa’m-hi batre, ton cor abatre,
del sol ixent i cara al vent,
d’espiga el gra vull ofrenar-te.
Amic, amat, deixa-m’hi dar-te.