©MCV 2011


Sens tu, canvia l'aire, ho saps?
Aquest maig tan verd, profundament verd,
de pluja i llum.
Arrela insistent el demà —fugaç d'esperances.

Ho saps? Sens tu un àngel ens guaita
dels Àngels al Ter. 
                          I més enllà, més enllà...