Hi érem tots, a l'Horiginal. Tots i més. Una acollida des de dinsdinsdins...
Un detall (podeu clicar la fotografia):

presentació CD 4 de març